XỬ LÝ NHỚT BẠT CHO AO VÈO NUÔI ỐC

235,000

2.CÔNG DỤNG

– Xử lý nhớt, làm sạch đáy ao nuôi lót bạc

– Phân hủy chất hữu cơ dư thừa đáy ao, làm sạch bùn đáy ao, giảm các loại khí độc

– Kìm hãm sự tăng trưởng của các loại Vi sinh vật gây hại (Vibrio)

– Tăng cường Oxy, giữ các chỉ số môi trường ao nuôi ổn định

– Gây màu nước đẹp,gây tảo có lợi cho ao nuôi ốc

0
    0
    Giỏ Hàng Của Bạn
    Giỏ Hàng Bạn Đang TrốngQuay Lại