Men Vi Sinh Xử Lý Đáy Ao Sản Phẩm Mới

70,000

Thành phần:

 • Tổng số vi sinh vật có lợi 10CFU/kg.
 • Các nhóm vi khuẩn Bacillus spp
 • Nhóm vi khuẩn nitrat hóa
 • Vi khuẩn quang dưỡng
 • Nấm men Sacharomyces sp
 • Nhóm vi nấm
0
  0
  Giỏ Hàng Của Bạn
  Giỏ Hàng Bạn Đang TrốngQuay Lại